การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning)

>>>>>วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) โดยมีนายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะผู้เข้ารับการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจ ส่งเสริม และกำกับติดตามการนำผลการประเมินไปใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ผลของการวัดและประเมินผลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3