เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

>>>>>วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวแสงรวี พุดซ้อน นิติกร ปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยกลุ่ม ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรหมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1