โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนราธิวาส และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

>>>>>วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนราธิวาส และโครงการ “จังหวัดนราธิวาส บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำหรับการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทางการแพทย์แผนไทย บริการทางทันตกรรม และให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแก่ประชาชน และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ โดยมีประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน