การประกวดนวัตถกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตถกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

>>>>>วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ การประกวดนวัตถกรรมการจัดการเรียนการสอนและนวัตถกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3