การอบรมเชิงปฎิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้วัด เชื่อมโยงสมรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>>>>วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้วัด เชื่อมโยงสมรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว  นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3