ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและถอดประสบการณ์ การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม

>>>>>วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและถอดประสบการณ์ การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธารเงิน สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส