ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่/ตำบลฯ

>>>>>วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่/ตำบลฯ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3