ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

>>>>>วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่มีวินัย มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการครู ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3