การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

>>>>>วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 14:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิงชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3