โครงการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา “พาน้องกับมาเรียน” ครั้งที่ 2/2566

>>>>>วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา “พาน้องกับมาเรียน” ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงจำนวนเด็กในปัจจุบัน ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และติดตตามเด็กเหล่านี้กลับสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง