ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม รร.บ้านดุซงยอ

>>>>>วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้ติดตาม ร่วมต้อนรับดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดุชงยอ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3