พิธีมอบหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

>>>>>วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะเป็นประธาน ในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส