ประชุมการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดฯ ระดับสำนักงานเขต ที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>>>วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  ประชุมการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาฬในการปฏิบัติราชการ ( หมวด 7 และการจัดทำข้อมูลรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ( หมวด 1-6 ) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมจะแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3