พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตมการเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ

>>>>>วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตมการเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

<<ภาพทั้งหมด>>