คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบผู้บริหารสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 8:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ สนามสอบผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3