“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ” ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม

>>>>>วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว และนายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติงานงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ” ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน ณ ริเวอร์แรมพ์ จ.นราธิวาส