รับนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จาก พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

>>>>>วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จาก พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Video conference เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง มุ่งสู่การศึกษาที่มีความเป็นเลิศ และความมั่นคงของชีวิต ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3