โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายตันหยงมัส

>>>>วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 14:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูศูนย์เครือข่ายตันหยงมัส ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายตันหยงมัส พร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณ อายุงาน ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงานราชการ ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส