กิจกรรม “กันเอง ยามเช้า ชาวระแงะ” ณ บ้านพักนายอำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. นางสุฏิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมกันเองยามเช้า ชาวระแงะ ณ บ้านพักอำเภอระแงะ โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน พบปะหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอระแงะเพื่อแจ้งข้อราชการ