โครงการสนับสนุนนวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า

>>>>>วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนนวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีประธานคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมในพิธีเปิด พร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่อง เชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 34 คน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนเกษียณอายุงานราชการ ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส

รูปทั้งหมด >>> https://drive.google.com/drive/folders/1pbSIT9-mJiu3ncaWcSNV1y8JI5Sqpe4V?usp=sharing

กล้องตอย >>> https://drive.google.com/drive/folders/1Yj_oYKYLPWN1ZDhYqjZp4wRToGfx_S_9?usp=sharing