ประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

>>>>>วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เพื่อการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)

ภาพโดย : นายซูฮุดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.