ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ รร.บ้านกูจิงรือปะ และ รร.บ้านบาโง

>>>>>วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านกูจิงรือปะ และโรงเรียนบ้านบาโง ในการนี้ได้พบปะคณะครู และนักเรียน เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนจุดเน้นทั้ง 5 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ขอขอบคุณประธานศูนย์เครือข่ายเฉลิม ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี