ประชุม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 11/2566

>>>>>วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15:00น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ประชุม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 11/2566 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและโปรดพิจารณา เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับการบรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม และเรื่อง อื่นๆ ตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3