พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์สถาปนา ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่า ร.ต.หญิงชนาธิป ผลวาวแวว และ นายวิชัย จันทร์ส่อง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์สถาปนา ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส