“ด้วยรักและผูกพัน” ส่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ย้ายกับภูมิลำเนา

>>>>>วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 17:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน” ส่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ซึ่งย้ายกลับภูมิลำเนา 3 ท่าน ได้แก่ 1.ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2.นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 และ 3.นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเดินกลับโดยสวัสดิภาพ และขอให้เจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป

 

>>ภาพกิจกรรม ด้วยรักและพูกผัน อำลา รอง ย้าย https://drive.google.com/drive/folders/1XMB2lUo3lfGc1oF-WT7VmQ2ExDJ63wQw?usp=sharing