คณะ Moe safety center สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ประสบอุบัติเหตุ

>>>วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายไกรษร แก้วฝ่าย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ Moe safety center สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนบ้านปาเซ ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนได้รับบาดเจ็บ พร้อมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น

จากนั้นได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครูโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนได้รับบาดเจ็บ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

และเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ ที่เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเลวเฉียบพลันขณะเล่นกีฬา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณครู ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปบ้านนักเรียนและครู