กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูอิสลามศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงาน

>>>>>วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูอิสลามศึกษา “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย และนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3