การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 5/2566

>>>>>วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 75 โรงเรียน ร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาไปในทางเดียวกัน ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

<<ภาพทั้งหมด>>