จิตอาสา “เราทำความ ดี ดัวยหัวใจ” เนื่องเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

>>>>>วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ดัวยหัวใจ” เนื่องเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ บ้านร่อน (บึงปลักใหญ่) หมู่ที่ ๒ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส