ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

>>>>>วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:00น.นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย และนายอภิชาต อรรคอำนวย รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3