ประชุมหารือติดตามการดูแลนักเรียนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอจะแนะ

>>>>>วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสุภิญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.ณัฐกานต์ ทองคุปต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายมูฮัมหมัดฟาเดล ยาลาแว นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือติดตามการดูแลนักเรียนกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับ อบต.ผดุงมาตร บ้านพักเด็กและครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ อบต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส