ประชุมกลั่นกรองย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>>>>วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:00น.นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชุมกลั่นกรองการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา โดยมี นางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3