รับรายงานตัวและปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาท ในการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3