ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวยามีละห์ สุกี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านเขาพระ

>>>>>วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวยามีละห์ สุกี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนบ้านเขาพระ