ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 12/2566

>>>>>วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาการจัดสรรอัตราว่างจากเกษียณอายุราชการ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง และ อื่นๆ ตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3