ประชุมพิจารณาการอนุมัติกองทุนสร้างสุข บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ประจำเดือนตุลาคม

>>>>>วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 16:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมพิจารณาการอนุมัติกองทุนสร้างสุข บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ประจำเดือนตุลาคม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ และพิจารณาการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนสร้างสุขบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมียอดคงเหลือสุทธิ ทั้งสิ้นจำนวน 23,979.98บาท เดือนตุลาคมนี้มีผู้ประสงค์กู้ยืมจำนวน 2 ราย ณ ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3