ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมขั้นวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัด

>>>>>วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ออกติดตาม ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมขั้นวิกฤต ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านกูจิงลือปะ รร.บ้านสิโป รร.บ้านบาโงระนะ และบ้านเขาพระ ทั้งนี้ได้สำรวจความเสียหายของอาคารเรียน และอาคารประกอบ ที่มีความชำรุดทรุดโทรมขั้นวิกฤต ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ