ร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (MOU)

>>>>>วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยะลา เขต 1 นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (MOU) โดยมี ดร.อาดุลย์ พรหมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ 7 เป็นประธานทำข้อตกลงดังกล่าว