ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวตอฮีเราะห์ ยาเอ๊ะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ

>>>>>วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวตอฮีเราะห์ ยาเอ๊ะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ขออวยพรให้มีความสุขกับการทำงาน มีพลังกาย พลังใจ เพื่อการก้าวย่างสู่ความสำเร็จ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป