ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รร.ราชประชานุเคราะห์ 39

>>>>>วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 8:30น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย และนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูผาภักดี รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส