พิจารณาสภาพอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนแบบ สปช. 203/26 (ขนาด 2 ห้องเรียน) โรงเรียนบ้านดุซงยอ

>>>>>วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 และนางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวจิตรา มุกดาห์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวเจนจิรา เพ็ชรเที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ติตตามพิจารณาสภาพอาคารเรียนที่ขอรื้อถอนแบบ สปช. 203/26 (ขนาด 2 ห้องเรียน) และอาคารเรียนแบบ ป1 ก (ขนาด 3 ห้องเรียน) เนื่องจากได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนดังกล่าว และติตตามการจัตการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านดุซงยอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส