ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ

>>>>วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีนายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการร่วมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ของ ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3