การการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 และแผนชั้นเรียนเต็มรูป (ปี 2567 – 2568)

>>>>>>วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 และแผนชั้นเรียนเต็มรูป (ปี 2567 – 2568) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้ง 75 โรงเรียน เพื่อทบทวนการกรอกข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีและความสอดคล้องของแผนชั้นเรียนเต็มรูป และหลังจากข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 ได้ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3