ร่วมแสดงความยินดีกับนางซัมซียะห์ เมาลิดิน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปารี

>>>>>วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนางซัมซียะห์ เมาลิดิน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปารี อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ขออวยพรให้มีความสุขกับการทำงาน และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป