ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน

>>>>>วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส