พบปะและให้โอวาทพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

>>>>>วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะและให้โอวาทพนักงานราชการ ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกสี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 มีมติเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและตัดโอนตำแหน่งว่าง ให้โรงเรียนที่ขาดแลนอัตรากำลัง ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3