กิจกรรม “กันเอง ยามเช้า ชาวระเงะ” ณ เทศบาลตำบลตันหยงมัส

>>>>วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 8:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมกิจกรรม “กันเอง ยามเช้า ชาวระเงะ” ณ เทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะเป็นประธาน พบปะแจ้งข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ กองกำลัง อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่ง เทศบาลตำบลตันหยงมัส และ อบต.ตันหยงมัส เป็นเจ้าภาพ โดยเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป คือ สภ.ระแงะ เกษตร และประมง อ.ระแงะ