รับรายงานตัวนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566

>>>>>วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสุภิญญา วงษ์นาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายไกรษร แก้วฝ่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมจะแนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3