พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570

>>>>>วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:30น. (วันที่ 3) นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต จ.สงขลา โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย และนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ร่วมสรุปการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567