ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/2566

>>>>>วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 15:00น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 13/2566 โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาการกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ.2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวาระอื่น ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3